ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                      00494-2015-0022

      Доставка на лекарствени продукти за онкологични заболявания и лекарствени продукти за болни на        диализно лечение за УМБАЛ ”Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД

 • Плащане - 13.07.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане - 14.06.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане - 14.05.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане - 08.04.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане - 15.01.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Освобождаване на банкови гаранции - 17.10.2015  (Excel формат на файла) повече>>
 • Договор - 16.09.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 16.09.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 16.09.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 16.09.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 16.09.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 16.09.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 16.09.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 16.09.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 10.07.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 01.07.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Приложения - 01.07.2015  (Excel формат на файла) повече>>
 • Протокол 3 - 01.07.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол 2 - 01.07.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 19.06.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол 1 - 09.06.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Ценово предложение - 13.05.2015  (Excel формат на файла) повече>>
 • Решение за промяна - 13.05.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Разяснение - 11.05.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Документация  (Word формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация  (Excel формат на файла) повече>>
 • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  (PDF формат на файла) повече>>