ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                      00494-2015-0021

      Доставка на общ медицински консуматив за УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД

 • Плащане  - 13.07.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане  - 14.06.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане  - 14.05.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане  - 10.03.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане  - 18.02.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Договор  - 16.09.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор  - 16.09.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор  - 16.09.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор  - 16.09.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор  - 16.09.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор  - 16.09.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор  - 16.09.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Приложение 3  - 08.07.2015  (Excel формат на файла) повече>>
 • Приложение 2  - 08.07.2015  (Excel формат на файла) повече>>
 • Решение - 08.07.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол 3 - 08.07.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол 2 - 08.07.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Оценки по показател качество  - 19.06.2015  (Excel формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените  - 19.06.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол 1 -01.06.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение за промяна на обособена позиция 14.05.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Корекция на образец на ценово предложение 08.05.2015  (Excel формат на файла) повече>>
 • Решение за промяна 08.05.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Документация  (Word формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация  (Excel формат на файла) повече>>
 • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  (PDF формат на файла) повече>>