ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                      00494-2015-0017

      Доставка на лабораторни консумативи за УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД

 • Плащане - 13.07.2015  (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане - 14.05.2015  (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане - 10.03.2015  (Excel формат на файла) повече>>
 • Договор - 25.08.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 25.08.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 10.07.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Приложение 3 - 09.07.2015  (Excel формат на файла) повече>
 • Приложение 2 - 09.07.2015  (Excel формат на файла) повече>
 • Решение - 09.07.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол 3 - 09.07.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол 2 - 09.07.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Оценки по показател качество - 29.06.2015  (Excel формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 29.06.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол 1 - 29.05.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Документация  (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  (PDF формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация  (Excel формат на файла) повече>>