ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                      00494-2015-0016

      Доставка на медицински изделия за хемодиализa за нуждите на УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД

 • Плащане - 13.07.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Плащане - 14.05.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Плащане - 08.04.2016  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 16.09.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 16.09.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 16.09.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 21.07.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол 3 - 21.07.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол 2 - 21.07.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол 1 - 21.07.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо да отваряне на цените - 07.07.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Разяснение - 17.04.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Документация  (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  (PDF формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация  (Word формат на файла) повече>>