ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                      00494-2015-0015

Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за перитонеална диализa за УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД

 • Плащане - 14.06.2015 (Excel формат на файла) повече>>
 • Договор - 08.07.2015 (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 04.06.2015 (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол 3 - 04.06.2015 (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол 2 - 04.06.2015 (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол 1 - 04.06.2015 (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 28.05.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Документация  (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  (PDF формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация  (Word формат на файла) повече>>