ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                      00494-2015-0014

      Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура - линеен ускорител модел Clinac iX/ MLC 120/ PVAS 1000/OVI/CBCT/RPM/RA, в комплект с многолистен колиматор и планираща система, произведени от „Вариан Медикъл Системс”-САЩ, намиращи се в Клиника по лъчелечение на УМБАЛ„Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД

 • Плащане - 14.06.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане - 14.05.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане - 10.03.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане - 18.02.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане - 15.01.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане - 11.12.2015  (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане - 16.11.2015  (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане - 15.10.2015  (Excel формат на файла) повече>>
 • Договор - 22.05.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 27.04.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол 3 - 27.04.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол 2 - 27.04.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол 1 - 27.04.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 21.04.2015г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Документация  (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  (PDF формат на файла) повече>>
 • Ценово предложение  (Word формат на файла) повече>>
 • Техническо предложение  (Word формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация  (Word формат на файла) повече>>