ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                      00494-2015-0013

      Извършване на ремонтно-възстановителни СМР на сгради и сградни инсталации на  УМБАЛ ”Царица      Йоанна - ИСУЛ” ЕАД

 • Решение - 12.10.2017г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол - 12.10.2017г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 23.03.2017г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 21.02.2017г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол - 21.02.2017г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 13.12.2016г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 22.11.2016г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол - 22.11.2016г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 10.10.2016г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 15.09.2016г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол - 15.09.2016г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 31.08.2016г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 31.08.2016г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 27.07.2016г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол - 27.07.2016г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 18.07.2016г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол - 18.07.2016г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Плащане - 13.07.2016г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 19.05.2016г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 14.04.2016г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол - 14.04.2016г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Плащане - 08.04.2016г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 21.03.2016г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Плащане - 10.03.2016г. (Excel формат на файла) повече>>
 • Решение - 23.02.2016г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол - 23.02.2016г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Плащане - 15.01.2016г. (Excel формат на файла) повече>>
 • Информация за банкови гаранции - 12.12.2015г. (Excel формат на файла) повече>>
 • Договор - 08.12.2015г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 08.10.2015г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Задържане на банкови гаранции - 24.08.2015г. (Excel формат на файла) повече>>
 • Договор - 28.07.2015г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Връщане на банкови гаранции - 24.07.2015г. (Excel формат на файла) повече>>
 • Решение - 21.07.2015г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол - 21.07.2015г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 21.07.2015г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Връщане на банкови гаранции - 02.07.2015г. (Excel формат на файла) повече>>
 • Решение - 27.05.2015г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол 3 - 27.05.2015г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол 2 - 27.05.2015г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 23.04.2015г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол 1 - 02.04.2015г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Схема - 18.03.2015г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Разяснение 10 - 18.03.2015г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Разяснение 9 - 17.03.2015г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Разяснение 8 - 17.03.2015г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Разяснение 7 - 17.03.2015г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Разяснение 6 - 17.03.2015г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Разяснение 5 - 17.03.2015г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Разяснение 4 - 13.03.2015г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Разяснение 3 - 13.03.2015г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Разяснение 2 - 13.03.2015г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Количествена сметка - 12.03.2015г. (Excel формат на файла) повече>>
 • Документация - 12.03.2015г. (Word формат на файла) повече>>
 • Решение за промяна - 12.03.2015г. (PDF формат на файла) повече>>
 • Разяснение 1 - 12.03.2015г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Документация  (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  (PDF формат на файла) повече>>
 • Количествена сметка  (Excel формат на файла) повече>>