ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                      00494-2015-0012

      Доставка на материали за централна стерилизация за УМБАЛ ”Царица Йоанна - ИСУЛ” ЕАД

 • Плащане - 13.07.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане - 14.06.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане - 14.05.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане - 08.04.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане - 10.03.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане - 18.02.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане - 15.01.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Договор - 25.08.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 25.08.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 25.08.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 25.08.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 25.08.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Приложение - 09.07.2015  (Excel формат на файла) повече>>
 • Приложение - 09.07.2015  (Excel формат на файла) повече>>
 • Приложение - 09.07.2015  (Excel формат на файла) повече>>
 • Решение - 09.07.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол 3 - 09.07.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол 2 - 09.07.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Оценки по показател качество - 29.06.2015  (Excel формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 29.06.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол 1 - 04.06.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Документация  (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  (PDF формат на файла) повече>>
 • Техническо предложение  (Excel формат на файла) повече>>