ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                      00494-2015-0011

      Доставка на лекарствени продукти за общоболнично приложение по прекратени позиции и нови                         лекарствени продукти за УМБАЛ ”Царица Йоанна - ИСУЛ” ЕАД

 • Плащане - 13.07.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане - 14.06.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане - 14.05.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане - 08.04.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане - 10.03.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане - 18.02.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане - 11.12.2015  (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане - 15.10.2015  (Excel формат на файла) повече>>
 • Договор - 17.06.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 17.06.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 17.06.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 17.06.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 17.06.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 11.05.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол 3 - 11.05.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол 2 - 11.05.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 23.04.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол 1 - 07.04.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Документация  (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  (PDF формат на файла) повече>>
 • Ценово предложение  (Excel формат на файла) повече>>