ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                      00494-2015-0010

      Доставка на лекарствени продукти за онкологични заболявания за УМБАЛ ”Царица Йоанна - ИСУЛ”                 ЕАД

 • Плащане - 13.07.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане - 14.06.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Договор - 28.04.2015г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 28.04.2015г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 26.03.2015г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол 3 - 26.03.2015г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол 2 - 26.03.2015г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол 1 - 26.03.2015г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 19.03.2015   (PDF формат на файла) повече>>
 • Документация  (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  (PDF формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация  (Excel формат на файла) повече>>