ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                      00494-2015-0009

      Доставка на медицински шевен материал за УМБАЛ ”Царица Йоанна - ИСУЛ” ЕАД

 • Плащане  - 13.07.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане  - 14.06.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане  - 14.05.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане  - 10.03.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане  - 18.02.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане  - 11.12.2015  (Excel формат на файла) повече>>
 • Договор  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 07.07.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол 3 - 07.07.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол 2 - 07.07.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Приложение  - 07.07.2015  (Excel формат на файла) повече>>
 • Приложение  - 07.07.2015  (Excel формат на файла) повече>>
 • Приложение  - 07.07.2015  (Excel формат на файла) повече>>
 • Оценки по показател качество - 09.06.2015  (Excel формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 09.06.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол 1 - 21.04.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Документация  (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  (PDF формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация  (Excel формат на файла) повече>>
 • Ценово предложение  (Excel формат на файла) повече>>
 • Гаранция за участие  (Excel формат на файла) повече>>