ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                      00494-2015-0008

      Доставка на медицински изделия - кардиостимулатори за нуждите на УМБАЛ ”Царица Йоанна - ИСУЛ”  ЕАД

 • Плащане - 18.02.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане - 16.11.2015  (Excel формат на файла) повече>>
 • Договор Софарма - 13.05.2015г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор Интерагро - 13.05.2015г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор Булмед - 13.05.2015г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 08.04.2015г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол 3 - 08.04.2015г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол 2 - 08.04.2015г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол 1 - 08.04.2015г.  (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените  (PDF формат на файла) повече>>
 • Документация  (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  (PDF формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация  (Excel формат на файла) повече>>