ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                      00494-2015-0007

      Доставка на дезинфектанти за УМБАЛ ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД

 • Плащане - 13.07.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане - 14.06.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане - 14.05.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане - 10.03.2016  (Excel формат на файла) повече>>
 • Плащане - 16.11.2015  (Excel формат на файла) повече>>
 • Договор - 08.07.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 08.07.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 08.07.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 08.07.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Приложения - 03.06.2015  (Excel формат на файла) повече>>
 • Решение - 03.06.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол 3 - 03.06.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол 2 - 03.06.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Оценки по показател качество 21.05.2015  (Excel формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените 21.05.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол 1 - 02.04.2015  (PDF формат на файла) повече>>
 • Документация  (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  (PDF формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация  (Excel формат на файла) повече>>