ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                                   00494-2017-0028

Доставка на нетна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и пълно поемане на разходите за небаланси за нуждите на  УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД

 • Обявление за възложена поръчка - 07.03.2018 (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 07.03.2018 (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 19.01.2018 (PDF формат на файла) повече>>
 • Доклад - 19.01.2018 (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 2 - 19.01.2018 (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 1 - 19.01.2018 (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 11.01.2018 (PDF формат на файла) повече>>
 • Документация  (Word формат на файла) повече>>
 • Съдържание  (PDF формат на файла) повече>>
 • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  (PDF формат на файла) повече>>