ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                                   00494-2017-0026

Доставка на лекарствени продукти за общоболнично приложение за УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД

 • Договор - 01.02.2018 (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 01.02.2018 (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 01.02.2018 (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 01.02.2018 (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 01.02.2018 (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 01.02.2018 (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 01.02.2018 (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 01.02.2018 (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 01.02.2018 (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 01.02.2018 (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 18.01.2018 (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 05.01.2018 (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 18.12.2017 (PDF формат на файла) повече>>
 • Доклад - 18.12.2017 (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 2 - 18.12.2017 (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 1 - 18.12.2017 (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 01.12.2017 (PDF формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация - 10.10.2017  (Excel формат на файла) повече>>
 • Документация - 10.10.2017  (Word формат на файла) повече>>
 • Съдържание - 10.10.2017 (PDF формат на файла) повече>>
 • Обявление - 09.10.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 09.10.2017 (PDF формат на файла) повече>>