ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                                   00494-2017-0024

Доставка на медицински изделия за тазобедрено и коленно ендопротезиране за нуждите на УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД

 • Обявление за възложена поръчка 3 - 01.03.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Обявление за възложена поръчка 2 - 01.03.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Обявление за възложена поръчка 1 - 01.03.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 19.01.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 17.01.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 17.01.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 17.01.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 17.01.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 17.01.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 17.11.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Доклад - 17.11.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 2 - 17.11.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 1 - 17.11.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 01.11.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Подробна спецификация  (Word формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация  (Excel формат на файла) повече>>
 • Решение за одобряване на обявление за изменение   (PDF формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация  (Excel формат на файла) повече>>
 • Подробна спецификация  (Word формат на файла) повече>>
 • Документация  (Word формат на файла) повече>>
 • Съдържание  (PDF формат на файла) повече>>
 • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  (PDF формат на файла) повече>>