ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                                   00494-2017-0023

Доставка на медицински шевен материал за  УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД

 • Договор - 18.12.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 18.12.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 18.12.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 18.12.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 18.12.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 18.12.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 18.12.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 09.11.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Доклад - 09.11.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол №3 - 09.11.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол №2 - 09.11.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 25.10.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол №1 - 09.10.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Приложение № 5   (Excel формат на файла) повече>>
 • Приложение № 2   (Excel формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация (Excel формат на файла) повече>>
 • Съдържание  (PDF формат на файла) повече>>
 • Документация (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  (PDF формат на файла) повече>>