ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                      00494-2014-0042

 • Доставка на резервни части, ремонт и пускане в експлоатация на два апарата, производство на OLYMPUS"  по две обособени позиции:
        1.Обособена позиция № 1 – Доставка на резервни части,ремонт и пускане в експлоатация на              дуоденоскоп „OLYMPUS” модел JF 140R, сериен № 2300598.
        2.Обособена позиция № 2 - Доставка на резервни части, ремонт и пускане в експлоатация на              видеогастроскоп „OLYMPUS” модел GIF H 180, сериен № 2807569,
           намиращи се в Клиника по гастроентерология на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ "ЕАД

 • Плащане (Excel формат на файла) повече>>
 • Договор - 11.02.2015г. (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение (PDF формат на файла) повече>>
 • Покана  (Word формат на файла) повече>>
 • Решение (PDF формат на файла) повече>>