Конкурси

 • Конкурс за избор на регистриран одитор  повече>>

  02 октомври 2019

 • Вакантни места за специализанти в УМБАЛ „Ц. Йоанна – ИСУЛ”  повече>>

  27 юни 2018
 • Вакантни места за специализанти в УМБАЛ „Ц. Йоанна – ИСУЛ”  повече>>

  27 юни 2018

 • Клиниката по гастроентерология към УМБАЛ „Ц. Йоанна – ИСУЛ” обявява свободно място за специализантповече>>

             14 юли 2017
 • Свободни позиции за длъжността операционна медицинска сестра в Клиника по ортопедия и травматология - повече>>

  05 май 2017

  Актуален списък със специализации в УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД  –  повече>>

  28 април 2015

  Специализация за лекар в УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД  –  повече>>

  20 април 2015

  Конкурс за старши рентгенов лаборант на Клиника по образна диагностика повече>> 
  - 31 юли 2014
 • Конкурс за началник на Клиника по анестезиология и интензивно лечение повече>> 
  24 юли 2014
 • Конкурс за началник на Отделение по обща и клинична патология и съдебна медицина повече>> 
09 юли 2014
 • Конкурс за началник на Клиника по лъчелечение повече>> 
  09 юли 2014
 • Конкурс за началник на Клиника по неврохирургия повече>> 
  09 юли 2014
 • Конкурс за началник Клиника по УНГ  болести повече>> 
  01 юли 2014
 • Конкурс за старша медицинска сестра на Сектор “Операционен блок” на Клиника по ортопедия и травматология - повече>>
  - 20 юни 2013
 • Конкурси за старши медицински сестри (Обявата е публикувана във в. "Капитал Дейли" от 18.03.2013 г.) - повече>>
  - 20 март 2013
 • Вакантно място за лекар в Клиниката по очни болести - повече>>
  - 6 февруари 2013

 • КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - повече>>
  - 30 ноември 2011

 • Университетска многопрофилна болница за активно лечение “Царица Йоанна - ИСУЛ” обявява конкурси за: началник Клиника по ортопедия и травматология, началник Клинична лаборатория, началник Лаборатория по микробиология и вирусология - повече>>
  - 11 октомври 2012
 • Университетска многопрофилна болница за активно лечение “Царица Йоанна - ИСУЛ” обявява конкурси за: началник Клиника по гастроентерология, началник Клиника по хирургия, началник Клиника по ушно-носно-гърлени болести, началник Клиника по очни болести, началник Клиника по метаболитно-ендокринни заболявания и диететика, началник Клиника по медицинска онкология, началник Клиника по хемодиализа - повече>>
  - 21 май 2012
 • Университетска многопрофилна болница за активно лечение “Царица Йоанна - ИСУЛ” обявява конкурси за:
  • Старша мед. сестра на Клиника по хирургия
  • Старша мед. сестра на Клиника по ортопедия и травматология-сектор операционен блок
  • Старша мед. сестра на Клиника по неврохирургия
  • Старша мед. сестра анестезиологични екипи на Клиника по анестезиология и интензивно лечение
  • Старша мед. сестра в Клиника по медицинска онкология
  • Старша мед. сестра на Клиника по лъчелечение
  • Старша мед. сестра на Клиника по хемодиализа
  • Старши рехабилитатор на Клиника по физикална и рехабилитационна медицина
  • Старши мед. лаборант на Лаборатория по микробиология и вирусология

  повече>>
  21 май 2012

 • Конкурси за: началник Клиника по образна диагностика, началник Клиника по нефрология, началник Клиника по кардиология, началник Клиника по физикална и рехабилитационна медицина, началник Клиника по клинична фармакология и терапия, началник Лаборатория по трансфузионна хематология
  • Конкурси за срок от три години за: началник Клиника по образна диагностика, началник Клиника по нефрология, началник Клиника по кардиология, началник Клиника по физикална и рехабилитационна медицина, началник Клиника по клинична фармакология и терапия (Обявата е публикувана във вестник "Капитал Daily", брой 71 от 10.04.2012 г.) - повече>>
  • Конкурс за Началник лаборатория по трансфузионна хематология за срок от три години (Обявата е публикувана във вестник "Капитал Daily", брой 71 от 10.04.2012 г.) - повече>>
   - 9 април 2012
 • Свободно място за рентгенов лаборант - повече>>
  - 21 юни 2011

 • Конкурс за Началник клиника по неврохирургия към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” - повече>>
  - 10 февруари 2011

 • Вакантни длъжности. Отделението по образна диагностика към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” обявява свободни места за рентгенови лаборанти - повече>>
  - 3 ноември 2010

 • КОНКУРС ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” - повече>>
  • Старша медицинска сестра на Клиника по кардиология
  • Старша медицинска сестра на Клиника по неврология
  • Старша медицинска сестра на Клиника по неврохирургия
  • Старша медицинска сестра на ДКБ
   - 20 август 2010
 • Конкурс за Началник на Клиника по нервни болести за срок от три години към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ - повече>>
  - 11 август 2010
 • Конкурс за Началник на Клиника по лъчелечение към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” - повече>>
  - 16 юли 2010
 • Конкурс за Началник на Отделение по патологична анатомия към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” - повече>>
  - 16 юли 2010
 • Конкурс за Началник на Клиника по медицинска онкология към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” - повече>>
  - 16 юли 2010
 • Конкурс за Началник на Клиника по ушни, носни и гърлени болести - повече>>
  - 1 март 2010
 • Избор на нова главна сестра на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” - повече>>
  - 14 декември 2009
 • Конкурси за старши медицински сестри - повече>>
  - 30 септември 2009
 • Конкурс за главна медицинска сестра - повече>>
  - 10 септември 2009
 • Вакантни работни места - повече>>
  - 28 април 2009
 • Конкурс за началник на отделение по хемодиализа - повече>>
  - 10 април 2009
 • Конкурс за Началник клинична лаборатория - повече>>
  - 18 март 2009
 • Конкурс за Началник на клиника по анестезиология и интензивно лечение, за срок от три години - повече>>
  - 26 януари 2009
 • Конкурс за Началник на клиника по ортопедия и травматология, за срок от три години - повече>>
  - 26 януари 2009
 • Конкурс за Началник на лаборатория по микробиология и вирусология, за срок от три години - повече>>
  - 26 януари 2009

Начало^^