Отделение по патологична анатомия

 

Д-р Иван Терзиев

Началник на Отделението по патологична анатомия, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”

Образование:

1987 г. - висше образование по медицина, Медицинска академия, София

Специализации:

1992 г. - придобита специалност „Патологична анатомия и цитопатология”

Регистрация:

Български лекарски съюз – Медицински университет , София

Професионално развитие:

1987 г. – ординатор, отделение по патологична анатомия, Окръжна болница, Благоевргад

1988 г. – асистент, старши, главен асистент, УМБАЛ „Ц. Йоанна – ИСУЛ”

2011 г. – началник на Отделение по патологична анатомия, УМБАЛ „Ц. Йоанна – ИСУЛ”

Членство:

Българско дружество по патология

Еврепейско дружество по невропатология

Участие в научни форуми и публикации:

Над 40, основно международни

 

Начало ^^