Клиника по физикална и рехабилитационна медицина

Клиниката по Физикална терапия и рехабилитация е най–старата за България в историята на специалността. Създаването й датира от 1934 година.
Към днешно време тя е една от водещите клиники, разполагаща със съвременна апаратура за електролечение (ниско-, средно- и високочестотни токове) и светлолечение, вакуумен масаж, кинезитерапевтичен кабинет, масажни кабинети за класически и рефлекторен масаж, постизометрична релаксация, кабинет по иглотерапия, кабинет по лазерпунктура, лазертерапия и фотофореза, кабинет за инхалационно лечение.
Тук се осъществява апаратна и кинезитерапевтична терапия при следните заболявания:

  • заболявания на централна и периферна нервна система (състояние след прекаран мозъчен инсулт в подостър и хроничен стадий, множествена склероза, дискова болест със или без периферна пареза, следоперативно лечение при дискови хернии, дегенеративни промени на гръбначните прешлени, пареза на лицевия нерв, невралгия на троичния нерв и др.)
  • заболявания на опорно–двигателния апарат (следфрактурни състояния, Зудекова дистрофия, тендовагинити, бурсити, постоперативни и посттравматични заболявания на колянната става, гонартроза, коксартроза, периартрит на раменната става, състояние след поставяне на изкуствена тазобедрена и колянна става)
  • обменни и ендокринни заболявания (захарен диабет, метаболитен синдром, болестно затлъстяване)
  • ушни, носни, гърлени заболявания (риносинуити, отити, намалено обоняние, певчески възли)
  • очни заболявания – възпалителни, посттравматични, глаукома
  • гинекологични – аднексити, бартолинити, процедури преди предстоящо инвитро оплождане
  • кинезитерапия при болни на хемодиализа
  • заболявания в детската възраст – (акушерска пареза, детска церебрална пареза – ДЦП, крива шия)

Клиниката използва специално разработени собствени методики за лечение на акушерска пареза и ДЦП при деца, както и при лечение на дискова болест, множествена склероза, метаболитен синдром, болестно затлъстяване, при възрастни пациенти.

От повече от 20 години в клиниката функционира кабинет по акупунктура (иглотерапия), обслужван от лекар с международен сертификат.
Клиниката е основно звено в осъществяване на учебна дейност – обучение на студенти по медицина, както и следдипломна квалификация на лекари.
Лечението се извършва от висококвалифицирани лекари, кинезитерапевти и рехабилитатори.
Амбулаторно болни могат да се лекуват на достъпни цени по ценова листа, както и да използват пакет услуги по договор с НЗОК. Отделението няма собствена леглова база.
Екипът включва 18 служители: двама лекари, 9 рехабилитатора, един от които старши, един масажист, 3 кинезитерапевта, двама санитари, 1 технически сътрудник.
Отделението е разположено на ІV-ти етаж на сградата на Диагностично-консултативния блок на болницата.
Телефони за контакт:

Гл. ас. д-р С. Радева: 9432-414
Ас. д-р В. Мацанова: 9432- 379
Клиника по физиотерапия и рехабилитация: 9432-298

E-mail: fizioterapia@isul.eu

 

 Начало ^^