Клинична лаборатория
Д-р Али Бедран

Началник на Клинична лаборатория към

УМБАЛ „Ц. Йоанна – ИСУЛ”

Образование:

1994 г. – Медицински университет, Варна

1999 г.– специалист по Клинична лаборатория

Професионално развитие:

1997 г . и до момента – Клинична лаборатория, УМБАЛ „Ц. Йоанна – ИСУЛ”

Регистрация:

Български лекарски съюз