Клиника по урология с извършване на специфична дейност по андрология

Прегледи, консултации и прием на пациенти се осъществяват на ІI-ри етаж в диагностично-консултативния блок, кабинет № 225 където:
 • се извършват някои диагностични изследвания и манипулации;
 • обработва се необходимата документация при постъпване в болницата;
 • болните получават и подписват информирано съгласие, с което удостоверяват съгласието си за извършване на определени манипулации и операции.

За преглед и консултация е необходимо пациентът да носи със себе си резултати от извършени изследвания (ако има направени такива – кръв, урина, сперма и др.) или други медицински документи.

За хоспитализация е необходимо пациентът да носи със себе си:

 • талон-направление за хоспитализация №7, взет от общопрактикуващ лекар или специалист;
 • амбулаторен лист от насочващия лекар;
 • резултати от извършени изследвания и медицински документи (ако има такива);
 • тоалетни принадлежности (пижама, чаша, лъжица, чехли);
 • лична амбулаторна карта;
 • лична карта.

Друга информация:

 • потребителска такса - повече>>
 • допълнително заплащане се налага при избор на оператор или екип и в случаите, при които НЗОК не заплаща скъпоструващите консумативи за провеждане на лечение. Пациентите сами закупуват тези консумативи (уретрални протези, уретрални протези тип DJ и др.). При необходимост от използване на такива консумативи, пациентът се предупреждава предварително.
 • отделението разполага с една ВИП-стая с две легла. които са възможност за ползване на по-висока категория хотелски услуги. Цените са указани в ценова листа -  повече>>

Свиждане и информация:

Всеки ден от 16.00-18.00 часа.
Информация за пациенти, лекувани в стационара се получава – всеки ден от 12.30-13.30 часа.
Отделението се намира на ІI-ри етаж в стационарния блок на болницата – входът
е по стълбите от вътрешния двор на болницата.

Изписаните пациенти от отделението получават следните документи:

 • епикриза - в 2 екземпляра
 • болничен лист (при необходимост)
 • фактура за платена потребителска такса и допълнително поискани платени здравни услуги.
 • след изписването, в рамките на 1 месец, пациентът има право на два прегледа от лекар в отделението.

За контакти:

тел: 02/ 9432 248 - лекари;

9432 419 или 9432381 – сестри

Прекаленото седене с лаптоп в скута или с телефон в джоба води до безплодие при мъжете  -  повече>>

ЧЛ.-КОР. ПРОФ. Д-Р ЧАВДАР СЛАВОВ: ВЪВ ВСЯКА ДЕЙНОСТ  Е НУЖНА ПОСВЕТЕНОСТ -  повече>>Начало ^^