Клиника по УНГ болести

Началник: Доц. Спиридон Тодоров, дм  – повече >>

Клиниката по уши-нос гърло се състои от 7 отделения с общо 80 легла.

______________________________

Първо УНГ отделение по онкологични заболявания на глава и шия

Началник: проф. д-р Иван Чалъков, дм

Отделението разполага с 40 легла

 • Оперативната активност на отделението е сред най-високите между хирургичните звена на Медицинския университет в София. В него се извършва оперативно лечение при над 70% от онкологичната патология в областта на главата и шията за страната.
 • Всяка година в отделението се извършват между 350 и 400 радикални и функционални операции, при злокачествени тумори на ларинкса и хипофаринкса.
 • Функционалната шийна дисекция е въведена за първи път в България от екип на клиниката и сега се извършва рутинно в съответствие с най-модерните схващания в тази област.
 • От около 3 години в онкологичното отделение постепенно се въвежда оперативното лечение при злокачествени и доброкачествени образувания на щитовидната жлеза. Тенденцията е тази дейност да се разширява, така както това се практикува във водещите клиники на Европа и Америка.
 • Всяка година в отделението се оперират около 80 пациенти със злокачествени тумори на максилоетмоидалния ъгъл, максиларния синус и общия носов ход.
 • От 1995 г. в отделението се въведе оперативното лечение на туморите на устната кухина и езика, със или без резекция на мандибулата, при необходимост, с едноетапна шийна дисекция.
 • Всяка година се извършват и над 50 частични или тотални резекции при злокачествени и доброкачествени тумори на паротидната и субмандибуларната жлези.
 • Тук се оперират всички ювенилни ангиофиброми в областта на главата и шията за страната. Те са редки, но оперативното им третиране е свързано с изключително голям оперативен риск поради масивна кръвозагуба.
 • Всяка година в отделението по онкологична оториноларингология се диагностицират над 100 злокачествени тумори на епифаринкса, които след това се насочват за лъче- и химиотерапия. Решението за това се взема от създадения от преди 30 години – Комитет за лечение и контрол на туморите на главата и шията.
 • Отделението е водещо в лечението на ларинго-трахеалните стенози, което се извършва посредством почти всички известни ендоларинготрахеални и външни оперативни техники. Годишно се оперират над 100 такива болни.
 • Пластичното затваряне на големи фарингокутанни фистули след ларингектомия или след телегаматерапия, се извършва при около 80 болни годишно.
 • Пластично се затварят и големи дефекти в областта на вътрешния орбитален ъгъл при олъчвани болни след медиофациална резекция.
 • Отдавна е въведена и единствено тук се извършва у нас пластика на дура матер при дефекти на ринобазата с последваща риноликворея и риногенни менингити.
 • Ежегодно се извършват над 600 конвенционални и лазерни микроларингохирургии при различни заболявания на гласа.
 • Извършват се всички саниращи и слухоподобряващи операции на ухото.
 • От 1999 година в клиниката се извършват кохлеарни имплантации при деца и възрастни. След успешна рехабилитация много от първите оперирани деца посещават масовите училища, справят се отлично с учебния материал, като изучават и чужди езици.

______________________________

Второ УНГ отделение с профил обща оториноларингология

Началник: проф. Иван Ценев, дмн повече >>

Отделението разполага с 28 легла

______________________________

Трето УНГ отделение по детска оториноларингологияповече >> /препратка към „Новини” от 6 януари 2010/

Началник: д-р Любен Попов, дм

Отделението разполага с 12 легла

______________________________

Отделение "Отоневрология"

Началник отделение – проф. Александър Карапанчев, дмн, Национален консултант по отоневрология

______________________________

Отделение "Ендоскопия"

Началник: доц. Цоло Цолов, дм - повече >>

 • В отделението се извършват всички ендоскопични манипулации в домена на оториноларингологията при заболявания на епи-, мезо- и хипофаринкса, ларинкса, трахеята, бронхите и хранопровода.
 • Оделението е лидер в областта на:
  • екстракцията на чужди тела от дихателните пътища;
  • екстракцията на чужди тела от хранопровода;
  • ендоскопски назотрахеални и оротрахеални интубации при подбрани болни с тежки анатомични отклонения в областта на шията.

______________________________

Отделение "Аудиология" - повече >> /препратка към „Новини” от 6 януари 2010/

Началник: проф. Диана Попова, дмн

______________________________

Отделение „Фониатрия”

Началник: проф. Досю Досков, дмн

______________________________

______________________________

Начало ^^