Отделение по медицинска онкология

       Д-р Митко Ценов - началник на Отделение по медицинска онкологияНачалник д-р ЦеновЗ
авършил Медицински университет, София, през 1995 г.

От 1996 г. работи в УМБАЛ  Царица Йоанна ИСУЛв Клиника по медицинска онкология. 

Специалист по вътрешни болести и медицинска онкология.

Преподавател в Медицински университет, София. 

Специализирал в Австрия, Германия и Испания.

Член на  ESMO, BUON и Българското онкологично дружество.

Автор на над 20 научни публикации.

Главен изследовател в клинични изпитвания.