Отделение по медицинска онкология

Специалистите от Отделението по медицинска онкология са част от онкологичното общество в България, членове са на водещите в Европа онкологични общества – ESMO, CECOG, EOTC SIO и други.
В отделението се обучават млади лекари, специализиращи онкология. Провеждат се минимум два пъти годишно курсове за специалисти по медицински грижи, работещи в отделения с онкологична насоченост.

Ръководител: д-р Марчела Колева (вътрешни болести и онкология)
Лекари: д-р Митко Ценов – заместник ръководител отделение (вътрешни болести и онкология)
д-р Десислава Стоева - заместник ръководител отделение (вътрешни болести и онкология)
д-р Владимир Канарев (вътрешни болести, пулмология и фтизиатрия, бронхология)
д-р Грета Канарева (вътрешни болести, пулмология и фтизиатрия, бронхология)
Старша медицинска сестра: Калинка Найденова