Клиника по очни болести

 

Лекари:

Доц. д-р Борислав Кючуков, д.м. - началник на клиника повече>>

Д-р Любомир Александров
Д-р Елена Талацка
Д-р Антоанета
Накова

Д-р Мая Карагеоргиeва
Д-р Наталия Боцевска
Д-р Йорданка Тимова

Д-р Нора Великова

Д-р Димитрина Рангелова - специализант

 
Медицински сестри:

М.с. Рени Захариева - старша медицинска сестра
М.с. Лиляна Станева
М.с. Кристина Славчева
М.с. Ангелина Георгиева
М.с. Ангелина Цветкова
М.с. Геновева Батаклиева
м.с. Даниела Архангелова

м.с. Кирилка Асенова

м.с. Ивета Иванова

 
Санитари:


Галинка Хаджийска
Светла Будимова
Ефросима Младенова

Стефанка Митева

 Биографии:

Д-р Любомир Александров

Образование :

1990 г. - висше образование по медицина, Медицински университет, София

Специализации:

1995 г. - специалност „Офталмология”

Професионално развитие:

1990 г. - очен лекар - ординатор, Общинска болница, Пирдоп

1991 г. - ординатор-лекар, Клиника по офталмология, УМБАЛ „Ц.Йоанна-ИСУЛ”

12 курса за следдипломно обучение

Научни интереси:

Очен травматизъм - терапевтично и хирургично лечение. Лазертерапия при заболявания на заден очен сегмент. Ултразвукова диагностика. Катарактална хирургия. Диагностика и лечение на глаукома. Възпалителни и инфекциозни заболявания на окото. Контатни лещи.

 

Д-р Елена Талацка

Образование и специализации

1991 г. - висше образование по медицина, Медицински университет, София

1996 г. - специалност „Очни болести”

Професионално развитие:

1991 г. - лекар-ординатор, Клиника по офталмология, УМБАЛ „Ц.Йоанна-ИСУЛ”

Професионални интереси: Очен травматизъм - терапевтично и хирургично лечение. Флуоресцинова ангиография. Лазертерапия при заболявания на заден очен сегмент. Ултразвукова диагностика. Катарактална хирургия. Диагностика и лечение на глаукома. Възпалителни и инфекциозни заболявания на окото.

 

 

М.с. Рени Захариева

Образование:

1980 г.- мед.сестра, общ профил, полувисш Медицински институт, София

2000 г. - бакалавър-здравни грижи, факултет Обществено здраве, София

2005 г. - магистър-здравни грижи факултет Обществено здраве, София

Професионално развитие:

1980 г. - редова сестра, операционна сестра, Клиника по травматология, МБАЛ „Ц.Йоанна”

2002 г. - старша мед. сестра, Клиника по офталмология, УМБАЛ „Ц.Йоанна-ИСУЛ”

Специализации :

12 курса за следдипломно обучение; Участие в научни конгреси и симпозиуми; Участие в лекции и упражнения на основни курсове - мед.сестри, следдипломно обучение; Обучение на студенти от Медицински колеж, София - специалност мед.сестри

 

 

 

М.с. Ангелина Цветкова

Образование :

1976 г. - мед.сестра, общ профил, средно специално образование, София

1995 г. - мед.сестра, общ профил, полувисш Медицински институт, София

Професионално развитие:

1976 г. - Очна клиника, Медицинска академия

1985 г. - операционна медицинска сестра, Клиника по офталмология, УМБАЛ ”Ц.Йоанна-ИСУЛ

Участие в лекции и упражнения на основни курсове - мед.сестри, следдипломно обучение

Специализации :

12 курса за следдипломно обучение

 

Начало ^^