Клиника по неврология

 

Професор д-р Марин Даскалов, дм, дмн

Началник на Клиника по по нервни болести, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”

Образование:

1974 г. - висше образование по медицина, Медицинска академия, София

Специализации:

1980 г. – специалност по „Нервни болести”

специализация в Германия: Хале и Лайпциг – 1984 г., Бон – 1989 г., Тюбинген – 1996 г.

Регистрация:

Български лекарски съюз – Медицински университет, София

Професионално развитие:

1977–1980 г. - редовен аспирант към НИНПН, Катедра по неврология, МА, София

1980–1993 г. - асистент, ст. асистент, гл. асистент и главен административен асистент в неврологична клиника, Катедра по неврология, Александровска болница

1993 г. - доцент в неврологична клиника, МБАЛ „Ц. Йоанна”

2001–2003 г. - зам.-директор по научната и учебна дейност, УМБАЛ „Ц. Йоанна”

1999–2010 г. - завеждащ общо неврологично отделение, Клиника по нервни болести - УМБАЛ „Ц. Йоанна - ИСУЛ”

2010 г. - началник на клиника по нервни болести, УМБАЛ „Ц. Йоанна - ИСУЛ”

2010 г. - професор по неврология, Катедра по неврология при Медицински факултет, МУ - София

Членство:

  • Българско дружество по неврология
  • EFNS
  • WFN
  • Финансов секретар на Българско дружество по неврология
  • Финансов секретар на списание „Българска неврология”

Участие в научни форуми и публикации:

Реални научни публикации, участия в ръководства по неврология и колективни монографии – 148

Дисертационен труд за присъждане на научната степен КМН -1980 г.

Дисертационен труд за научна степен доктор на медицинските науки:

„Неврологични усложнения при системни заболявания” – 2008 г.

Начало ^^