Клиника по неврология

 

В клиниката работят 18 лекари (3 хабилитирани), 29 медицински сестри и 18 санитари.

Един от невролозите  e асистент по неврология (д-р Е. Ваврек), а останалите невролози са ординатори. Четирнадесет лекари са с придобита спeциалност по нервни болeсти, а други трима – със специалност по анестезиология и интензивно лечение –  д-р Дафинова, гл.ас., д-р Цончев, д.м. Те са от състава на Катедрата по Анестезиология и интензивно лечение към Медицинския университет – София.

Освен специфичната си дейност, лекарите са и преподаватели на специализиращи лекари, студенти и медицински сестри и имат научна продукция.

______________________________________________________

Професор д-р Марин Даскалов, дм, дмн - началник на Клиника по неврология повече>>

______________________________________________________

Доц. д-р Евгения Василева, дм - специалист по нервни болести повече>>

______________________________________________________

Д-р Златан Цончев специалист по анестезиология и интензивни лечение и завеждащ Интензивно неврологично отделение повече>>

________________________________________________________

Начало ^^