Клиника по неврохирургия

Клиниката е създадена през 1987 година.

Разположена е на І-ви етаж на болницата.

Брой легла – 15.

Среден годишен брой на лекувани за една година пациенти - 550.

Екипът на клиниката се състои от 9 лекари и 12 медицински сестри, 1 инспектор НМИ и 8 санитари.

Началник на клиниката - доц. д-р Румен Попов, дм

Старша медицинска сестра - Илка Карагеоргиева.

1. Диагностично-лечебни възможности:

 • Диагностика на травми на централната и периферната нервна система;
 • Диагностика и лечение на тумори на централната и периферната нервна система;
 • Диагностика и лечение на съдови заболявания на нервната система;
 • Диагностика и лечение на дегенеративни заболявания на гръбначния стълб;
 • Диагностика и лечение на малоформации на централната нервна система;
 • Диагностика и лечение на функционални заболявания на централната нервна система.

2. Клинични пътеки по които се работи в клиниката:

 • № 198 - Тежка черепномозъчна травма - оперативно лечение
 • № 199 - Тежка черепномозъчна травма - консервативно поведение
 • №200 - Краниотомии неиндицирани от травма, чрез съвременни технологии (невронавигация, невроендоскопия и интраоперативен ултразвук)
 • №201 - Краниотомии неиндицирани от травма, по класически начин
 • №202 - Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми
 • №203 - Хирургично лечение при травми на главата
 • №204 - Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) - оперативно лечение
 • №205 - Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции

3. В клиниката се работи с модерна апаратура за безопасно провеждане на всяка оперативна интервенция.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Награди за професионалистите по здравни грижи в УМБАЛ „Ц. Йоанна – ИСУЛ” – повече>>

Начало ^^