Клиника по лъчелечение

 

Филмов материал от откриването на обновения комплексен лъчелечебен център - 11 ноември 2010 година

_______________________________________________________________________
 
 

Въведение от доцент д-р Бойко Коруков, дм - Изпълнителен директор на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ"

_______________________________________________________________________
 
 

Представяне на обновения комплексен лъчелечебен център

_______________________________________________________________________
 
 

Приветствия

_______________________________________________________________________
 
 

Прерязване на лентата от г-н Бойко Борисов - министър-председател на Република България

_______________________________________________________________________
     

Начало ^^