Отделение по лъчетерапия и метаболитна брахитерапия

Професор д-р Лилия Бориславова Гочева - Петкова 

Началник на Клиника по лъчелечение към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”

Ръководител на Катедрата по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология, Медицински факултет, Медицински университет – София

Придобити образователни степени и дипломи:

2010 г.

диплома за „Професор”

2003 г.

диплома за „Доцент”

2000 г.

придобита специалност по „Онкология”

1997 г.

призната научна степен „ Доктор”

1986 г.

придобита специалност „Радиология”

1981 г.

медицина, Медицинска академия

Заемани длъжности: Член на съвета на директорите на УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”, Национален консултант по лъчелечение, Ръководител на Катедрата по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология, Началник на Клиника по лъчелечение, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”, експерт във Фонда за лечение на деца в чужбина, член на множество онкокомисии в университетски и общински болници, член на експертни бордове, член на редакционни съвети. Ръководител на Клиничния център по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология от 2016 г.

 1. Професионален опит

от дата – до дата

място

институция

длъжност

описание

от 1982 г.

София

Медицински и Стоматологичен факултет

лектор в курсовете за следдипломна квалификация и медицинско обучение

преподавателска дейност

от 2010 г.

до2013 г.

София

УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”

член на борда на директорите

от 2010 г.

до 2016 г.

София

НЗОК; МЗ

национален консултант по лъчелечение

2010 г. и понастоящем

София

Клиника по лъчелечение, Медицински факултет

професор

научна дейност

2003 - 2010 г.

София

Клиника по радиотерапия и химиотерапия, Медицински факултет

доцент

научна дейност

1994 - 2003 г.

София

Клиника по радиотерапия и химиотерапия, Медицински факултет

научен сътрудник І ст.

научна дейност

1990 - 1994 г.

София

Клиника по радиотерапия и химиотерапия, Медицински факултет

научен сътрудник ІІ ст.

научна дейност

1982 - 1989 г.

София

Клиника по радиотерапия и химиотерапия, Медицински факултет,

научен сътрудник ІІІ ст. 

научна дейност

 1. Основни квалификации: 
 • голямо-полева радиотерапия – тотално, полутелесно, целокоремно и частично облъчване на лимфните вериги, до настоящия момент единствен профилиран специалист владеещ и прилагащ тези техники;
 • Първи и единствен специалист в Р България, въвел и рутинно прилагащ целотелесно облъчване като кондициониращ режим преди костно-мозъчна трансплантация от 2000 г.;
 • радиотерапия при лимфопролиферативни заболявания, злокачествени новообразувания на млечната жлеза, глава и шия, пикочно-половата система, ректума, ануса и др. при възрастни пациенти,
 • профилирана в лъчелечението на всички солидни тумори и лимфопролиферативни заболявания в детската възраст.
 1. Друга информация

Специализации:

 • 1990 г. – специализация в Университетска клиника, Есен, Германия
 • 1992 г. – специализация в Университетска клиника, Есен, Германия
 • 2002 г. специализация в Университетска клиника, Дюселдорф, Германия
 • 2010 г. специализация в Университетска клиника, Лайпциг, Германия
 • 2020 г. – специализация в Университетска клиника, Кийлм Германия.

Проведени други по-важни специализации и курсове:

 • 1985 г. – радиоизотопна диагностика – МФ , София (2 м.);
 • 1990 г. – голямополева лъчетерапия – целотелесно облъчване – Есен, Германия (3 м.);
 • 1992 г. – голямополева лъчетерапия – костно–мозъчна трансплантация - Есен, Германия (6 м.);
 • 2000 г. – основен курс по онкология – НОЦ, София (45 дни);
 • 2001 г. – определяне на клиничен мишенен обем в лъчетерапията - Краков, Полша (7 дни);
 • 2002 г. – здравен мениджмънт – МФ, София (28 дни);
 • 2002 г. – лъчезащита в лъчетерапията – Анкара , Турция (14 дни).
 • 2011 г. – лъчелечение на високотехнологични линейни ускорители - Лайпциг, Германия – 30 дни
 • 2013 г. – лъчелечение при карцином на простатата и пикочния мехур – Мюнхен, Германия

 1. Членство в професионални организации:
 • Български лекарски съюз – Медицински университет, София
 • Българска асоциация по радиология;
 • Българско научно дружество по онкология;
 • International Union against Cancer (UICC);
 • European Society of Therapeutical Radiology and Oncology (ESTRO);
 • Foundation member of the Balkan Union of Oncology (BUON)

 1. Автор и съавтор на:
 • Над 100 научни публикации в български и международни периодични издания, книги и ръководства, свързани с радиотерапията като част от комплекното лечение на онкологичните заболявания;
 • 40 представяния на научни конгреси и конференции у нас и в чужбина;
 • Автор на една рационализация и пет внедрявания на методи в радиотерапевтичната лечебна практика.

 1. Езикови умения:  английски, немски, руски език

Прием:

В работни дни в Клиниката по лъчелечение на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”. Желателно е предварително записване на телефон: 0885 207 835.

Контакти: 02/9432(376); е-mail: lgocheva2001@yahoo.co.uk