Клиника по лъчелечение

Професор д-р Лилия Гочева, дмн

Началник на Клиника по лъчелечение, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”

Образование_____________________________________________________________________________________________________________

1981 г. – медицина, Медицинска академия

1986 г. – придобита специалност „Радиология”

2000 г. – придобита специалност по „Онкология”

1997 г. – призната научна степен „ Доктор”

2003 г. – диплом за „Доцент”

2010 г. – диплом за „Професор”

Специализации__________________________________________________________________________________________________________

1990 г. – специализация в Университетска клиника, Есен, Германия

1992 г. – специализация в Университетска клиника, Есен, Германия

2002 г. – специализация в Университетска клиника, Дюселдорф, Германия

Проведени други по-важни специализации и курсове:

 •         1985 г. – радиоизотопна диагностика – МФ , София (2 м.);
 •         1990 г. – голямополева лъчетерапия – целотелесно облъчване – Есен, Германия (3 м.);
 •         1992 г. – голямополева лъчетерапия – костно–мозъчна трансплантация - Есен, Германия (6 м.);
 •         2000 г. – основен курс по онкология – НОЦ, София (45 дни);
 •         2001 г. – определяне на клиничен мишенен обем в лъчетерапията - Краков, Полша (7 дни);
 •         2002 г. – здравен мениджмънт – МФ, София (28 дни);
 •         2002 г. – лъчезащита в лъчетерапията – Анкара , Турция (14 дни).

Регистрация______________________________________________________________________________________________________________

Български лекарски съюз – Медицински университет, София

Професионално развитие___________________________________________________________________________________________

1982 - 1989 г. – научен сътрудник ІІІ ст. към Клиника по радиотерапия и химиотерапия, Медицински факултет, София

1990 - 1994 г. – научен сътрудник ІІ ст. към Клиника по радиотерапия и химиотерапия, Медицински факултет, София

1994 - 2003 г. – научен сътрудник І ст. към Клиника по радиотерапия и химиотерапия, Медицински факултет, София

2003 - 2010 г. – доцент към Клиника по радиотерапия и химиотерапия, Медицински факултет, София

2010 г. и понастоящем – професор към Клиника по лъчелечение, Медицински факултет, София

Месторабота – Клиника по лъчелечение, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”

от 2010 г. – Национален консултант по лъчелечение

от 2010 г. – член на борда на директорите на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”

от 1982 г. – лектор в курсовете за следдипломна квалификация и медицинско обучение към Медицински и Стоматологичен факултет, София.

Специални професионални интереси___________________________________________________________________________

Злокачествени заболявания в детската възраст и при възрастни пациенти:

 •            Голямо-полева радиотерапия – тотално и частично облъчване на лимфните вериги;
 •       целокоремно, полутелесно и целотелесно облъчване като кондициониращ режим преди костно-мозъчна трансплантация;
 •         радиотерапия при лимфоми, тумори на млечната жлеза, глава и шия, пикочно-половата система и др. при възрастни пациенти,
 •          както и всички солидни тумори и лимфопролиферативни заболявания в детската възраст.

Участие в научни форуми и публикации________________________________________________________________________

Автор и съавтор на:

– 85 научни публикации в български и международни периодични издания, книги и ръководства, свързани с радиотерапията като част от комплекното лечение на онкологичните заболявания;

– 40 представяния на научни конгреси и конференции у нас и в чужбина.

Автор на една рационализация и пет внедрявания на методи в радиотерапевтичната лечебна практика.

Членство___________________________________________________________________________________________________________________

 •         Българска асоциация по радиология;
 •         Българско научно дружество по онкология;
 •         International Union against Cancer (UICC)
 •         European Society of Therapeutical Radiology and Oncology (ESTRO)
 •         Foundation member of the Balkan Union of Oncology (BUON)

Свободен прием________________________________________________________________________________________________________

Вторник и сряда от 14.00 до 16.00 часа в Клиниката по лъчелечение на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”. Желателно е предварително записване на телефон: 0885 207 835.

Начало ^^