Отделение по медицинска онкология

Клиниката по лъчелечение работи екип от двама хабилитирани лекари – двама професори, 6 лекари, от които 3 -ма главни асистенти, 2-ма старши асистенти и 2-ма ординатори, 4-ма физици, инженер, психолог, 10 сестри, 10 рентгенови лаборанти, санитари.

Професор д-р Лилия Гочева, дмн, Национален консултант по лъчелечение - началник на Клиниката по лъчелечение - повече>>

_________________________________

Лекари:

Доц. д-р Васка Василева - повече>>
Старши асистент д-р Захари Захариев - повече>>
Д-р Борислав Султанов - повече>>
Д-р Дочи Плочева
Д-р Мирослав Новоселски

Д-р Надя Нахова

Д-р Васил Чонков

_________________________________

 Медицински сестри: - повече>>

Маргарита Христова - старша медицинска сестра
м.с. Албинка Кочова
м.с. Вяра Сиракова
м.с. Тяна Лозанова
м.с. Наташа Иванова
м.с. Маргарита Попстоева
м.с. Мария Джорова
м.с. Катя Велчева
м.с. Вера Николаева
м.с. Севдалина Петкова

_________________________________

Рентгенови лаборанти: - повече>>

Вяра Иванова - старши рентгенов лаборант
Боряна Стефанова
София Рангелова-Франджелска
Мария Костадинова
Маргарита Събева
Цветан Златанов
Мария Петрова
Милена Терзиева
Илиана Илиева
Мирослава Стоянова
Николина Петрова

_________________________________

Лаборатория по клинична дозиметрия и метрология на йонизиращите лъчения

Началник лаборатория Катя Иванова
Главен асистент Катя Сергиева - физик - повече>>
Станислав Божиков - физик - повече>>
Георги Иванов - инженер - повече>>
Христо Сокеров – физик
Димитър Ганчев – физик

_________________________________

Санитари:

Вера Михайлова
Теодора Здравкова
Лиляна Миронова
Александра Караиванова
Иванка Траянова
Красимира Гелева
Величка Иванова

ИНМИ – Христина Цветкова
инж. Милена Георгиева-Кръстева

_________________________________

Биографии:  

_________________________________


Доц. д-р Васка Василева

 

Образование:

1986 г. - висше образование по медицина, Медицинска академия, София

Специализации:

1994 г. - специалност „Лъчелечение”

2001 г. - специалност „Онкология”

2006 г. - магистърска степен „Обществено здраве и здравен мениджмънт”, специализация в Англия

Регистрация:

Български лекарски съюз – Медицински университет, София

Професионално развитие:

1986 г. - училищен лекар със специализация по „Акушерство и гинекология”, Свищов

1991 г. - ординатор, Радиологично отделение, ДОЗ, Пловдив

1995 г. - научен сътрудник, Радиологична клиника, УБ „Ц.Йоанна-ИСУЛ”

2006 г. - магистърска степен „Обществено здраве и здравен мениджмънт”, специализация в Англия

Асистент-преподавател на студенти и специализанти

Членство:

Член на БЛС, Гилдия на лъчетерапевтите, BUON , ESTRO

Участие в научни форуми и публикации:

Съавтор на Националния стандарт за лъчелечение на карцином на белия дроб, на публикации

свързани с рака на белия дроб, на гърдата и качество на живота на болни, провеждащи лъчелечение

Начало ^^