Клиника по кардиология

 

Професор д-р Асен Гудев, дм, FESC

Началник на Клиника по кардиология, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”

Член на борда на директорите

Образование:

1986 г. - висше образование по медицина, Медицинска академия, София

Специализации:

1991 г. - специалност „Вътрешни болести”

1995 г. - специалност „Кардиология”

Други специализации: вътрешни болести и спешна кардиология, Queens Medical Center, Prof. J. Hampton, Visiting Research Fellow, Англия; кардиология, Wilhenmienen Spital, Prof. K. Steinbach, Австрия; обществено здравеопазване, Institute of Public Health and Addenbrucks Hospital, Англия; болести на липидната и метаболизма обмяна, Uniklinik, Prof. W. Krone, Германия; курс на СЗО и Световната кардиологична фондация по епидемиология и превенция на ССЗ

Регистрация:

Български лекарски съюз - Медицински университет, София

Професионално развитие:

1987 г. - ординатор, Районна болница, Белоградчик

1988 г. - асистент, старши асистент, главен асистент, Кардиологична клиника , Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, Медицински факултет, София

2002 г. - ръководител на Кардиологична клиника, МБАЛ, Плевен, доцент по кардиология ВМИ, Плевен

2004 г. - ръководител на Кардиологична клиника, УМБАЛ „Ц. Йоанна”

2005 г. - ръководител на Клиничен център по спешна медицина, София

Преподавателска дейност: Преддипломно и следдипломно обучение по вътрешни болести и кардиология

Членство:

Член на УС на Българска лига по хипертония,

Научно медицинско дружество по вътрешни болести - секретар,

Български липиден комитет - секретар,

Дружество на кардиолозите в България,

Ръководител на работната група по епидемиология и липидология;

Рецензент на списание Heart, BMJ Publishing Group London;

Fellow of European Society of Cardiology

Опит в клинични проучвания: CORONA , EXTRACT - TIMI 25, DISPERSS - TIMI 33, ROUDMAP

Изследователски интереси:

Нарушения в липидната обмяна, превантивна кардиология, свободно-радикални процеси в медицината, съдово - адхезивни молекули, остър коронарен синдром

Дисертационен труд за научна и образователна степен „доктор”:

„Антитела към окислително модифициран LDL при болни с ИБС”, 1997 г.

 

Начало ^^