Клиника по гастроентерология
"Академик Ташо Ташев"

 

Професор д-р Борислав Владимиров, дм

Началник на Клиника по гастроентерология, КЦГЕ, МУ - София, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”

Завеждащ Първо отделение по заболявания на горния етаж на гастроинтестиналния тракт, билиарната система и панкреаса в Клиниката по гастроентерология, КЦГЕ, МУ - София, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”

Професионален стаж
   
_________________________
   

Дати ( от-до )

 

От 1984 и понастоящем

Име и адрес на работодателя

  УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” , Медицински факултет, Медицински университет-София
Вид на дейността или сферата на работа
  Лекар- специалист и преподавател в Клиника по гастроентерология, Клиничен център по гастроентерология
Заемана длъжност
  Асистент (1984-1989), старши асистент (1989-1990), главен асистент (1990-1996), Началник отделение - доцент (от 1996 и понастоящем), Клиника по гастроентерология; Заместник директор по медицинската дейност (от 2006 и понастоящем), професор - 2012 г.
Основни дейности и отговорности
  Клинична - в областта на гастроентерологията, гастро-интестиналната ендоскопия и вътрешните болести ( диагностична, лечебна и експертна; преподавателска и научно-изследователска; и административно-управленческа)
_________________________
   

Дати ( от-до )

 

1983-1984

Име и адрес на работодателя

Вид на дейността или сферата на работа

Заемана длъжност

 

Александровска болница, Медицинска a кадемия, София

Лекар в Централна консултативна поликлиника

Ординатор – ендоскопист

_________________________
   

Дати ( от-до )

 

1980-1982

Име и адрес на работодателя

Вид на дейността или сферата на работа

 

Районна болница – Дупница

Лекар в Отделение по вътрешни болести

_________________________
   
   
Образование и обучение
   
_________________________
   
Дати ( от-до )
  1986-1991
Име и вид на обучаващата или образователната организация
 

Медицински университет (Медицинска Академия) – София

Основни предмети / застъпени професионални умения
  Гастроентерология, диететика (1991)
_________________________
   
Дати (от-до)
  1979-1986
Име и вид на обучаващата или образователната организация
 

Медицински университет (Медицинска Академия) – София

Основни предмети/застъпени професионални умения
  Вътрешни болести
_________________________
   
Дати (от-до)
  1973-1979
Име и вид на обучаващата или образователната организация
 

Медицински факултет, Медицински университет (Медицинска Академия) – София

Основни предмети/застъпени професионални умения
 

Медицина (1979)

_________________________
   
   
Научни степени и звания
   
_________________________
   
  2012 - Професор по гастроентерология
_________________________
   
  1996 - Доцент
_________________________
   
  1990 - Д.м. (к.м.н.), дисертация на тема: “Ендоскопско лечение на обструкциите на жлъчните пътища”
_________________________
   

Публикации

 

Над 130 оригинални статии на български и английски език, съавторство в книги и учебници

_________________________
   
Сфера на научни интереси
 

Гастроинтестинална диагностична и терапевтична ендоскопия, пептични заболявания, инфекция с Helicobacter pylori; тумори и други заболявания на храносмилателната система

_________________________
   

Членство в научни организации

 
  • БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ, ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНА ЕНДОСКОПИЯ И АБДОМИНАЛНА ЕХОГРАФИЯ – ЧЛЕН НА РЪКОВОДСТВОТО - КАСИЕР И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕКЦИЯ ПО ЕНДОСКОПИЯ
  • БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ХИРУРЗИ И ГАСТРОЕНТЕРОЛОЗИ
  • БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНА ЕНДОСКОПИЯ – ПРЕДСЕДАТЕЛ
  • СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
  • СВЕТОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА СПЕЦИАЛНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА НА ХРАНОПРОВОДА (OESO)
  • ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНА ЕНДОСКОПИЯ
  • ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ЧЕРЕН ДРОБ
  • СВЕТОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ
_________________________
   
Други членства
 
  • РЕДАКЦИОННАТА КОЛЕГИЯ НА НАУЧНОТО СПИСАНИЕ „БЪЛГАРСКА ХЕПАТО-ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ"
  • Местната комисия по етика към УМБАЛ "Царица Йоанна" ИСУЛ, София – председател
_________________________
   

Професионални отличия

  Медик на годината 1994
_________________________
   

Начало ^^