Клиника по анестезиология и интензивно лечение

 

BTV за лечението на болни от COVID-19 в УМБАЛ „Ц. Йоанна – ИСУЛ“ повече>>

09 април 2020

  • Свиждане в Централна реанимация не се допуска
  • Сведения се дават всеки ден - 12.30-13.30 ч. от дежурния лекар
  • Болните за анестезия се явяват гладни и жадни, подготвени по отношение на придружаващите заболявания и с необходимите изследвания и консултации
  • При процедури, свързани с отнемане на съзнание, задължително се изисква информирано съгласие от пациента или негов настойник
  • Условията за допълнителното заплащане за избор на анестезиолог, и за други здравни услуги са описани в ценова листа
  • При пациенти, подходящи за Отделението по еднодневна хирургия, задължително се изисква придружител и адрес с телефон в рамките на София, за следоперативния период

E-mail: kail@isul.eu

Начало ^^