Клиника по анестезиология и интензивно лечение

Доцент д-р Мая Белитова, дм

Началник на Клиника по анестезиология и интензивно лечение (КАИЛ), УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”

Зам. директор по медицинската дейност на УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”

Образование:
 

1994 г. - висше образование по медицина, Медицински университет, София

1999 г. - придобита специалност „Анестезиология и интензивно лечение”

2009 г. - Доктор по медицина - “Промени в хемодинамиката и белодробния газообмен по време на артропластика на тазобедрената става

 

________________________________________________________________________________

Специализации:

2005 г. - Antibiotic Therapy in ICU – теоретичен и практически курс, Medical University Vienna

2007 г.  - The Modern Practice of Anesthesiology and ICU European Assocciation of Anesthesiologists - теоретичен и практически курс, Medical University – Budapest

2010 г. - Pharmacology of Modern Anesthetic Practice - тематичен  курс, European Assocciation of Anesthesiologists – Rome, Italy

                                                        

________________________________________________________________________________

Регистрация:

Български лекарски съюз – Медицински университет, София

________________________________________________________________________________

Професионално развитие:

1994 – 1996

ДУБ “Царица Йоанна” – София СНИО, САРИЛ

анестезиолог - специализант, редовен аспирант

Анестезия и интензивно лечение в неврохирургията

и при тежки неврологични заболявания.

1996 – 1999

ДУБ “Ц. Йоанна”; МУ – София

Клиника по анестезиология и интензивно лечение

Катедра по анестезиология и интензивно лечение

анестезиолог; асистент

1999 – 2005

МБАЛ „Ц.Йоанна”ИСУЛ; МУ - София

Клиника по анестезиология и интензивно лечение

Катедра по анестезиология и интензивно лечение

анестезиолог; старши  асистент

2005 – 2010

УМБАЛ „Ц. Йоанна”ИСУЛ, МУ - София

Клиника по анестезиология и интензивно лечение

анестезиолог; главен  асистент

ОБ на Клиника по ортопедията и травматологията

2010 – 2012

УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”, МУ - София

Клиника по анестезиология и интензивно лечение

Катедра по анестезиология и интензивно лечение

анестезиолог; главен  асистент

Началник на Сектор по еднодневна хирургия

01.01.2012 –  

УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”, МУ - София

Катедра по анестезиология и интензивно лечение –

Хабилитация

анестезиолог; доцент - Медицински университет, София

началник на Сектор по неврохирургия към КАИЛ

01.12.2014 –  

УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”; МУ - София

началник на Клиника по анестезиология и интензивно лечение

 

Членство:

Българско научно дружество по анестезиология и интензивно лечение
Българско научно дружество за изследване и борба с болката
Българско научно дружество по ентерално и парентерално хранене (БУЛСПЕН)
European Society of Parenteral and Enteral Nutrition (ESPEN)
Bulgarian Workgroup of Endocrine and Breast Surgery

МАОТ

________________________________________________________________________________

Участие в научни форуми и публикации:

 

В пълен текст в български специализирани издания: 82
В пълен текст в чуждестранния печат и списания с IF>3,00: 5
Монографии: 7
Учебници, ръководства: 7
Участия в конгреси и научни конференции в България и чужбина: 44

______________________________________________________________________

Начало ^^