Клиника по анестезиология и интензивно лечение

Доц. д-р Мая Белитова - Началник на клиника повече>>

Д-р Живко Черкезов - главен административен асистент, началник на

Анестезиологично отделение и шокова зала
Д-р Румяна Костадинова - Началник на сектор «Анестезиология в ортопедията»
Д-р Симеон Динев
Д-р Весела Хинкова
Д-р Мария Ковачева
Д-р Златка Желева
Д-р Иван Табаков
Д-р Иван Геров - Началник сектор анестезиология към Еднодневна хирургия
Д-р Цветин Стайков
Д-р Радостина Георгиева
Д-р Вилиана Радичкова
Д-р Янко Начков
Д-р Цветомир Маринов
Д-р Росен Митков
Д-р Иван Иванов

Д-р Димитър Тонев

Д-р Изабела Траянова

Д-р Мая Младенова

Д-р Вилиана РадичковаМедицински сестри - КАИЛ

Марийка Георгиева - анестезиологична мед.сестра
Ива Цимурова - анестезиологична мед.сестра
Вероника Дойчинова - анестезиологична мед.сестра
Маринела Николова - анестезиологична мед.сестра
Радослава Богданова - анестезиологична мед.сестра
Весела Маринова - анестезиологична мед.сестра
Мария Андонова - анестезиологична мед.сестра
Ива Вачева - анестезиологична мед.сестра
Радка Милева - анестезиологична мед.сестра
Анелия Ценкова - анестезиологична мед.сестра

Таня Спасова- анестезиологична мед.сестра

Теодора Ранова - анестезиологична мед.сестра

Елена Михайлова - анестезиологична мед.сестра

Весела Ниновска - анестезиологична мед.сестра


Станислава Свиленова - инспектор по научно-медицинската информация
 

Медицински сестри - Централна реанимация

Димитринка Ангелова – старша медицинска сестра
Коца Коцъкова
Мирослава Димитрова
Бисерка Рачева
Теменужка Стаменкова
Николина Георгиева
Цветанка Станкова

Ваня Апостолова

Петя Петкова

Димитрина Георгиева

Емилия Гайдарджиева


Санитари


Светла Съйкова
Малинка Илиева
Анка Чачева
Тодорка Коцева
Павлинка Райчинова

Мария Стоянова

Силвия Цветанова

Иванка Тодорова

Павлинка Райчинова