Клиника по хирургия
"Генерал проф. д-р Kоста Стоянов"

 


Професор д-р Бойко Коруков, дм

Началник на Клиника по хирургия, КЦГЕ, МУ - София, УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ"

Проф. Коруков

 

_____________________________________________________________________________________________

Образование:

1979 г. - висше образование по медицина, Медицинска академия, София

_____________________________________________________________________________________________

Специализации:

1981-1984 г. - специализация в Медицинска академия, София 
1985 г. - придобита специалност „Хирургия” 
1989 г. - специализация в Институт за следдипломна специализация, Будапеща 
2008 г. - специализация по здравен мениджмънт - Франция

_____________________________________________________________________________________________

Регистрация:

Български лекарски съюз – Медицински университет, София

_____________________________________________________________________________________________

Професионално развитие:

1979 г. - завеждащ Селски здравен участък с. Склаве, Благоевградски окръг 
1980-1981 г. - Военна болница - Манагуа, Никарагуа 
1981-1982 г. - участъков лекар, Окръжна поликлиника, Благоевград 
1982-1985 г. - клиничен ординатор, Катедра по спешна хирургия, Институт по хирургия 
1985-2005 г. - асистент, старши асистент, главен асистент, главен административен асистент, доцент, Клиничен център по спешна медицина 
2005 г. - член на Съвета на директорите на МБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД 
2006 г. - 2013 г. - Изпълнителен директор на МБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД

_____________________________________________________________________________________________

Членство:

Българско хирургическо дружество - член на Пленума 
Национален съсловен съюз на лекарите хирурзи в България, 2001-2004 г. - член на надзорния съвет 
Списание “Българска хирургия”, 2001-2004 г. - научен секретар 
Списание “Висцерална хирургия” - научен секретар 2005 г.

_____________________________________________________________________________________________

Участие в научни форуми и публикации: 133

_____________________________________________________________________________________________

Дисертационен труд за научна и образователна степен “доктор”:

„Диференциран хирургичен подход в лечението на разпространения гноен перитонит” - 2000 г.

 


Начало ^^