Клиника по хирургия
"Генерал проф. д-р Kоста Стоянов"

 

Лекари:

Проф. д-р Бойко Коруков, дм - Началник на клиниката - повече>>

Проф. д-р Николай Пенков, дм повече>>
Проф. д-р Румен Пандев, дм повече>>

Проф. Петранка Троянова – повече >>

Доц. д-р Теофил Седлоев
Д-р Живко Ангелов – началник на  Следоперативно отделение
Д-р Петър Герзилов – адм. асистент
Д-р Румен Лозанов – гл. асистент
Д-р Явор Асенов – гл. асистент
Д-р Даниел Виячки – гл. асистент
Д-р Петър Първанов – асистент
Д-р Атанас Ангелов – асистент
Д-р Стоян Стоянов - асистент
Д-р Борис Стефанов - асистент
Д-р Марин Парунев - асистент
Д-р Цветелина Спиридонова – гл. асистент
Д-р Емил Костадинов - ординатор
Д-р Венелин Бумбаров – ординатор
Д-р Георги Желев – ординатор
Д-р Момчил Керемедчиев – ординатор

Д-р Спас Иванов - ординатор

Специализанти:
Д-р Славена Ушева

Медицински сестри:

М.с. Мариана Стаменова - ст. мед. сестра в Клиника по хирургия
М.с. Соня Зашева – старша сестра на операционен блок
М.с. Величка Ангелова – отговорник на Следоперативно отделение
М.с. Йоланда Янева

М.с. Веселина Желева
М.с. Цонка Витанова
М.с. Анка Талева
М.с. Анна Иванова
М.с. Сирухи Саркизян
М.с. Вероника Първулова
М.с. Емануела Джибрил
М.с. Ирина Мишева
М.с. Илиян Георгиев
М.с. Емилия Стоилова
М.с. Стела Костадинова

М.с. Соня Календерска
М.с. Лидия Андонова
М.с. Антоанета Петрунова
М.с. Нели Хаджиева
М.с. Росица Дойчинова
М.с. Юлия Манолова
М.с. Ваня Тодорова – рецепционист в еднодневна хирургия

М.с. Тодорка Христова

М.с. Милена Алексиева

М.с. Мария Цонева

Санитари:


Вера Иванова
Марияна Козовска
Виолина Бангьозова
Спаска Борисова
Мая Асенова
Руси Михайлов
Бориска Георгиева
Марияна Владимирова
Даниела Владимирова
Роза Иванова
Евгения Герова
Надка Раева
Миглена Тодорова
Емилия Узунова
Валентина Свиленова
Лазарина Ангелова

Аделина Миланова

Антоанета Георгиева

Пенка Стоянова

Ива Василева

Миглена Атанасова

Инспектор по набиране на мед. информация:
Валя Джелепска

Организатор:
Цветанка Василева


 


Начало ^^