Новини

 

Обучение по медицинска онкология за студенти от ІV, V курс и стажант–лекари

 

Катедрата по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология към МУ, София организира факултативно обучение по медицинска онкология за студенти от ІV ,V курс и стажант–лекари
Начало на курса от 03.10.2012 г.
Записване на тел. 02/9432 229 - Тошева
e-mail: kmo_isul@abv.bg
Записване от 10.09.2012 г. (може и в периода на курса)
Лекциите и семинарите ще се провеждат в УМБАЛ ”Царица Йоанна - ИСУЛ”, I етаж, в малката аула.