Новини

 

„Остаряване и здраве” – девиз на Световната здравна организация във връзка със Световния ден на здравето през 2012 година

 


7 април 2012 година - „Остаряване и здраве”

Всяка година 7 април, обявен от Световната здравна организация (СЗО ) за Световен ден на здравето, протича под различен девиз, чрез който тя акцентуира върху особено важна за света тема. За 2012 година девизът е „Остаряване и здраве”.

В документите, посветени на Световния ден на здравето, СЗО подчертава проблема със застаряващото население на планетата като един от основите за общественото здравеопазване. В посланието си организацията призовава за инициативи на ниво държави, общности, отделни личности, насочени към запазване и повече активност към здравето на възрастното население.

В разпространените материали се обръща специално внимание на 10-годишнината от приемането на Мадридския план за действи e при застаряващото население (MIPAA), ориентиран към политици, държавни и неправителствени организации и целящ повече социалната чувствителност към възрастните хора.

Повече информация: http///www.who.int/ageing/events/whd2012/en/index.htm

Годишни инициативи:

_______________________________________________________________________________