Новини

 

75 години от основаването на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”

 

На 11 ноември т. г. бе отбелязана 75-годишнината от основаването на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”. В присъствието на Министъра на здравеопазването д-р Стефан Костадинов, на председателя на парламентарната комисия по здравеопазване госпожа Десислава Атанасова, на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция медицински одит д-р Златица Петрова и на други официални гости, бе открита паметна плоча с името на първия ръководител на Работническа болница „Царица Йоанна” д-р М. Станков; на първия ректор на Института за специализация и усъвършенстване на лекарите – проф. Гоце Тенчов; с имената на първите ръководители на катедри – проф. Бойчо Бойчев, акад. Ташо Ташев, проф. Иван Пенчев; както и с имената на катедрите, основани за първи път в болницата. Във връзка с годишнината бе открит и обновения и разширен Дневен стационар по химиотерапия.

Традиционно във връзка с Деня на УМБАЛ ”Царица Йоанна – ИСУЛ” на членове на персонала бяха присъдени награди за особени успехи в дейността през изминалата година. В различните раздели, за 2011 година бяха отличени:

  • „Лекар на 2011 година” и плакет „УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” в подраздел хабилитирани лекари - проф. д-р Иван Ценев, ръководител на Клиника по ушни-носни и гърлени болести
  • „Клиника на 2011 година” - Клиниката по медицинска онкология
  • „Лекар на 2011 година” - д-р Людмила Ташева детски кабинет, Диагностично-консултативен блок
  • „Младши лекар на 2011 година” - д-р Васил Василев, Клиника по нефрология
  • „Специализиращ лекар на 2011 година” - д-р Янита Цанкова, Клиника по очни болести
  • „Сестра на 2011 година” - Петя Димитрова-Бобекова, Дневен стационар на Клиника по медицинска онкология
  • „Санитар на 2011 година” се присъжда на Венета Найденова, Клиника по неврология
  • „Служител на 2011 година” - Румяна Доганова, сектор „Договорни партньори”
  • „Техническа поддръжка” - Венцислав Вулов, звено за техническа поддръжка.

 

Моменти от откриването на паметната плоча и на обновения и разширен Дневен стационар по химиотерапия. Снимки: Велин Петков