Новини

 

Клиниката по нефрология към УМБАЛ "Царица Йоанна – ИСУЛ" получи чек за 27 608 лева от дарителската кампания на Райфайзенбанк "Избери, за да помогнеш"

 

Дарителската кампания на „Райфайзенбанк” е насочена към дарителство в областта на здравеопазването, образованието и опазването на околната среда. Сред определените за реципиенти в областта „Здравеопазване” за 2010 година бе Клиниката по нефрология към УМБАЛ „Ц. Йоанна – ИСУЛ”. Целта бе закупуване на нов апарат за плазмафереза.

Плазмаферезата в Клиниката по нефрология се използва за лечение на имунни и автоимунни бъбречни заболявания. Без терапията, извършвана чрез този апарат, тези заболявания обичайно се задълбочават и често предизвикват бъбречна недостатъчност с необходимост от хемодиализа и трансплантация. Сега използваният апарат е закупен през 80-години на миналия век и е морално остарял, с риск да преустанови работата си всеки момент.

След връчването на чека със събрани средства, основно от служители на банката и от самата банка, остават още 6000 лева до сумата, необходима за закупуване на апарата.

Пациент на процедура с апарат за плазмафереза.

 

По време на кампания ’2 010 бяха събрани общо 369 063,47 лева. В раздела „Здравеопзавене” бяха финансирани още:

 

Проект

Организатор

Събрани средства

Грижа за деца с детска церебрална парализа

Фондация помощ за благотворителността в България (Група за реформа в услугите за деца с детска церебрална парализа)

78 887,41 лв.

Закупуване на апарати за венозни вливания

УСБАЛ ПЕДИАТРИЯ (Университетска специализирана болница за активно лечение по педиатрия)

65 654,56 лв.

Осъществяване на профилактичен скрининг на рака на млечната жлеза

Национален онкологичен медицински център (НОМЦ)

51 378,00 лв.

 

УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” изказват своята благодарност към служителите и ръководството на „Райфайзенбанк”, както и към всички дарители.

Начало^^