Новини

 

Прессъобщение

 

Изпълнителният директор на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” наложи наказание „дисциплинарно уволнение” на д-р Михаил Брайков Маджунов, на длъжност – лекар, главен асистент в Клиника по УНГ болести на болницата. Наказанието е във връзка с трагичната смърт на Гергана Пламенова Илиева, и на основание: чл. 187, т. 3 от Кодекса на труда (КТ) – неизпълнение на възложената работа, неспазване на техническите и технологичните правила; т. 8, предложение второ – уронване на доброто име на предприятието; т. 10 – неизпълнение на други трудови задължения, предвидени в закони и други нормативни актове – Национален рамков договор 2010, Клинична пътека № 120 „Хирургично лечение при хронични заболявания на сливиците” и Кодекса на професионалната етика, и чл. 190, т. 7 от КТ – други тежки нарушения на трудовата дисциплина. С това д-р Михаил Маджунов не е изпълнил диагностично-лечебния алгоритъм при лечението на пациентката, подценил е проследяването и лечението на усложненията в следоперативния период и дехоспитализирайки детето, го е лишил от активно наблюдение и лечение в болнична обстановка с цел предотвратяване задълбочаването на възпалителния процес и последващия фатален кръвоизлив.

 

Пресцентър на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”