Новини

 

Две години от създаването на звеното за „Централно снабдяване стерилни материали” в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”

 

 

Навършиха се две години от откриването на изцяло обновенатото звено за стерилизация в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”. То промени принципа на работа със стерилни материали в болницата, като гарантира европейски стандарти за стерилност на материалите, използвани в хирургичните и анестезиологични звена. Освен високо качество, новият комплекс спестява време, особено на квалифицирания персонал; поради пълната автоматичност, минимизира възможността за грешки; отговаря на последните световни изисквания за екологичност по отношение на отпадните продукти.

Начало^^