Новини

 

Дарителска кампания за Клиниката по нефрология към УМБАЛ "Царица Йоанна – ИСУЛ"

 

Клиниката по нефрология към УМБАЛ "Царица Йоанна – ИСУЛ" бе включена към дарителска кампания на Райфайзенбанк.

Целта на дарителската кампания е закупуване на нов апарат за плазмафереза. Плазмаферезата в Клиниката по нефрология се използва за лечение на имунни и автоимунни бъбречни заболявания. Без терапията, извършвана чрез този апарат, тези заболявания обичайно се задълбочават и често предизвикват бъбречна недостатъчност с необходимост от хемодиализа и трансплантация. Сега използваният апарат е закупен през 80-години на миналия век и е морално остарял, с риск да преустанови работата си всеки момент.

Дарителството може да се осъществи по два начина:

 • чрез SMS на номер 17777 и текст: dms isul. Цената на един SMS е 1.20 лв.
 • по банков път, на банкова сметка:

  Получател: доц. Бойко Коруков

  IBAN BG 15В UIB 98881012740900

  BIC BUIBBGSF

  Стопанска инвестиционна банка

  Основание за плащане: „Избери за да помогнеш”

Допълнителна информация за дарителската кампания можете да намерите на сайт: http://www.izberi.rbb.bg/

 

Райфайзенбанк

Клиника по нефрология към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”