Новини

 

На 9 октомври 2010 г. проф. Голуоглу ( Bahadır М. Gulluoglu ), Турция, ще извърши безплатни консултации на проблемно боледуващи български пациенти в Сектора по еднодневна хирургия към Клиниката по хирургия на „УМБАЛ „Ц. Йоанна – ИСУЛ”

Проф. Bahadır М. Gulluoglu е професор по хирургия в университета "Мармара", Истанбул. Той е водещ на звеното по ендокринна хирургия и хирургия на гърдата, директор на центъра по заболявания на гърдата към университета "Мармара".
Основните професионални интереси на проф. Bahadır М. Gulluoglu са: управление на доброкачествените и злокачествени гърдата, на някои ендокринни заболявания, клинична оценка на генетичния риск от рак на гърдата и на някои ендокринни заболявания.

  Проф. Gulluoglu е член на: Турското хирургическо дружество; Американския колеж по хирургия (ACS); Международното дружество по хирургия (МКС-SIC); Турското дружество на ендокринната хирургия; Международната асоциация на хирурзите-ендокринолози (IAES); Европейската асоциация на ендокринните хирурзи (ESES); Американското дружество по гръдни болести (ASBD); Европейската организация за научни изследвания и лечение на рака (EORTC); Международната група по хирургия на гърдата (BSI). Той е представител и на преподавателите на Виртуалната академия в турското хирургическо дружество.