Новини

 

На 17 февруари 2010 година г-н Бойко Борисов – Министър-председател на Република България и д-р Божидар Нанев – Министър на здравеопазването, откриха обновеното Отделение по образна диагностика на УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”

_______________________________________________________________________
 

Филмов материал от откриването на обновеното Отделение по образна диагностика

______________________________________________

Въведение от доцент д-р Бойко Коруков, дм - Изпълнителен директор на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ"

_______________________________________________________________________
 

Интервю с доцент д-р Григорий Неделков, дм - Началник на Отделението по образна диагностика

_______________________________________________________________________
 

Посрещане на официалната делегация

_______________________________________________________________________
 

Слово на доцент д-р Бойко Коруков, дм - Изпълнителен директор на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ"

_______________________________________________________________________
 

Слово на д-р Божидар Нанев - Министър на здравеопазването

_______________________________________________________________________
 

Слово на професор д-р Ваньо Митев, дмн - Ректор на Медицински университет - София

_______________________________________________________________________
 

Слово на Министър-председателя Бойко Борисов

_______________________________________________________________________
 

Тържествено откриване на обновеното Отделение по образна диагностика

_______________________________________________________________________
     

Начало^^