Новини

 

Достъп до научни списания, книги и други база данни чрез интернет мрежата на УМБАЛ ”Царица Йоанна – ИСУЛ”

 

 

Всички изброени по-долу бази данни (с изключение на HINARI), са достъпни от компютри от мрежата на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”, както и от компютри от библиотеката към болницата. HINARI е достъпна само от мрежата на библиотеката.

 

За повече информация и презентациите за ползване на отделните база данни на тел. 9432 286, г-жа Граматикова.

Световна здравна организация:

База данни на Световната здравна организация, даваща достъп до множество пълнотекстови списания, бази данни и други ресурси.

***

Научно-изследователски бази данни, лицензирани от Министерството на образованието и науката:

 

Министерството на образованието и науката е осигурило 3-годишен (2009 - 2011 г.) национален лиценз за ползване на следните бази данни:


Пълнотекстова база данни с научни публикации в областта на естествените, медицинските, биологичните и хуманитарни науки.

www.sciencedirect.com

***

Пълнотекстова база данни в областта на бизнеса, икономиката, хуманитарните науки и др.

www.proquest.com

 

***

База данни, съдържаща реферати и библиографии от над 16 000 списания с широко интердисциплинарно покритие.
www.scopus.com

 

Начало^^